1. Ana Sayfa
  2. Ado'dan Size Özel
  3. Hukuki Görüşler
  4. Kamuda Tam Gün Sürüyor Mu? Konulu Hukuki Görüşümüz

Sevgili Meslektaşlarımız;

Odamıza sıklıkla ulaşan "KAMUDA TAM GÜN SÜRÜYOR MU?" sorusu için Hukuk Danışmanımızın desteğiyle hazırlamış olduğumuz aşağıdaki derlemeyi bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.

Sağlıkla kalın,

Helin ARAS TEK

Ankara Dişhekimleri Odası
Genel Sekreteri

Kamuda Tam Gün Sürüyor Mu?

Bilindiği gibi önce 2010 yılında 5947 Sayılı “Tamgün” olarak bilinen yasa ile kamuda ve üniversitelerde çalışan hekimlere serbest çalışma yasağı getirildi. Anayasa Mahkemesi iptal etti, Sağlık Bakanlığı uygulama işlemleri ile set çekti, Danıştay yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Ağustos 2011 tarihinde bu kez 650 sayılı KHK ile yasaklar getirildi. Anayasa Mahkemesi 650 sayılı KHK’nin bu hükümlerini de iptal etti. Ancak Anayasa Mahkemesi 650 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de çalışma yasakları getiren hükümlerin iptaline ilişkin kararının, Resmi Gazete’de yayımlanmasından altı ay sonra yürürlüğe girmesini kararlaştırdı. Sağlık Bakanlığı ile bir kısım hükümet yetkilileri, Anayasa Mahkemesi’nin belirlediği yürürlük tarihine kadar, gerek öğretim üyeleri gerekse 657’ye tabi olanlar yönünden değişen bir durumun olmayacağını açıkladı. Kamu ve Üniversiteler tarafından da 650 sayılı KHK ile getirilen sınırlamaların uygulanmasına devam edildi.

Son dönemde Balıkesir ve Muğla İdare Mahkemeleri tarafından peş peşe verilen kararlar ile Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararının uygulanması için Resmi Gazete'de yayınlanmasının beklenmesine gerek olmadığına, Anayasa’ya aykırılığı tespit edilen KHK maddelerinin uygulanmasına devam edilmesinin Anayasanın üstünlüğü ve Hukuk Devleti ilkesine aykırı olduğuna hükmedildi (Karar1 için tıklayınız ) - ( Karar2 için tıklayınız )

Daha önce Odamız tarafından yapılan açıklamada şu hususlara yer verilmişti (Açıklama için tıklayınız...):

  • Dişhekimliği Fakültelerinde görevli öğretim üyelerinin uygulamalı eğitim öğretim ve araştırma amacı ile tanı ve tedavi hizmeti verebilecekleri, bu hizmetleri vermeleri halinde de emeklerinin karşılığı olan ücretleri ayrım yapılmaksızın almaları gerekir.
  • Anayasa Mahkemesi kararı ile birlikte kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan dişhekimlerinin bu çalışmalarının yanı sıra muayenehane açarak mesleklerini serbest olarak icra edebilmeliler.
  • İdare tarafından başvuruların reddedilmesi halinde idari yargıda bu işlemlerin iptali istemiyle dava açılabileceği ve Danıştay'ın yerleşik kararları doğrultusunda idare mahkemelerince Anayasa Mahkemesi kararıyla hukuka aykırılığı tespit edilmiş kurallar dikkate alınmadan karar verilebilir.
  • 650 sayılı KHK nedeniyle muayenehanesi İl Sağlık Müdürlükleri tarafından kapatılan ve bu işlemlerin iptali istemiyle idari yargıda dava açan dişhekimlerinin muayenehanelerini açtıkları tarih dikkate alınarak kazanılmış haklarının korunması gerekir.
  • Anayasa Mahkemesi kararlarının idareyi bağlayıcı olması, Anayasa’nın üstünlüğü prensibi ve hukuk devleti ilkesi gereğince Anayasa Mahkemesi kararının ardından muayenehane açmak için yapılan başvuruların - muayenehane açmak için gerekli koşullara uygunluk sağlamak kaydıyla - idare tarafından kabul edilmesi gerekir.

Ankara Dişhekimleri Odası
Yönetim Kurulu

Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam