1. Ana Sayfa
  2. Ado'dan Size Özel
  3. Hukuki Görüşler
  4. Döner Sermaye Ek Ödemeleri

Değerli meslektaşlarımız,

Sağlık Bakanlığına bağlı döner sermayeli sağlık kuruluşlarında görev yapanlardan mesai sonrası kurum dışında çalışan dişhekimlerine döner sermaye ek ödemesi yapılmayacağı,25 Şubat 2011 tarihinde yürürlüğü konulan 6111 sayılı Yasa’da düzenlenmişti. Sağlık Bakanlığı, mesai sonrası özel bir sağlık kuruluşunda çalışan ya da muayenehanesinde çalışan dişhekimlerine döner sermaye ek ödemesi yapılmayacağını 30 Mart ve 15 Nisan Tarihli genelgeleri ile duyurdu.

Bir meslektaşımız adına ek ödeme yapılması istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlem ve dayanağı olan 6111 sayılı Yasa’nın 190. maddesiyle 209 sayılı Yasa’nın 5. maddesinin 3. fıkrasında yapılan değişikliğin Anayasa’nın 2, 5, 10, 17, 49, 55, 138 ve 153. maddelerine aykırı olduğu belirtilerek iptal davası açılmıştır.

Yasa hükümleri hakkında Anayasa Mahkemesi’ne başvurulması ve bu Mahkemece iptal kararı verilmesi halinde kararın hakları ihlal edilen herkese uygulanması söz konusu olacaktır. Ancak geriye dönük eksik yapılan ek ödemelerin alınmasında sorun yaşanmaması bakımından dişhekimleri bireysel olarak da dava açabilir. Mahkemeler tarafından farklı hukuksal yorumlar nedeniyle farklı kararlar verilebildiğinden bireysel davaların açılması hukuksuzluğun tespiti olasılığına olumlu katkı sağlayabilir. Anayasaya aykırılık itirazının tek bir idare mahkemesi tarafından bile ciddi bulunarak gönderme kararı verilmesi sonucu itibariyle bütün davaları etkileyebilir.

Bu çerçevede Danıştay veya İdare Mahkemesinde olmak üzere iki türlü dava açılabilir.

§15 Nisanda yayımlanan genelgenin ilgili hükmünün iptali ile birlikte dayanak Yasa hükmünün Anayasaya aykırılığı ileri sürülerek Danıştay’da dava açılabilir.

§Genelgenin iptali istenilmeksizin ek ödeme yapılmaması işlemi ile bu işlemin dayanağı olan yasanın Anayasaya aykırılığı ileri sürülerek çalışılan yerin bağlı olduğu İdare Mahkemesinde iptal davası açılabilir. Hukuk büromuz tarafından hazırlanan bireysel dava dilekçeleri ekte yer almaktadır.

Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam