1. Ana Sayfa
  2. Ado'dan Size Özel
  3. Hukuki Görüşler
  4. Dişhekimliğinde Uzmanlik Yasasi

Sevgili Meslektaşlarımız,

Bildiğiniz gibi 26.04.2011 sayılı ve 27916 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan 6225 sayılı Yasa ile dişhekimliğinde 8 uzmanlık alanı belirlenmiştir. Aynı Yasa’da dişhekimliğinde uzmanlık ana dalı olarak belirlenen alanlarda doktora eğitimi yapmış ve Yasa yürürlüğe girdiği tarihte doktora eğitimine başlamış olanlardan eğitimlerini başarı ile bitirenlere uzmanlık belgesi verileceği düzenlenmiştir.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan duyuru ile de doktora eğitimini tamamlayan dişhekimlerine uzmanlık belgesi verilebilmesi için gerekli olan belgeler sayılmıştır.

Odamız tarafından bu duyuru ve dayanağı olan 6225 sayılı Yasa hükümlerinin Anayasa’nın 2, 5, 13, 17, 48, 56 ve 138. maddelerine aykırı olduğu belirtilerek iptal davası açılmıştır.

Dava dilekçesinde uzmanlık alanlarının belirlenmesinin yargı kararlarını etkisizleştirme amacı taşıdığı, bilimsel gerekçelere dayanmadığı, toplumun ağız ve diş sağlığı hizmetine erişimini zorlaştırdığı, dişhekimlerinin çalışma özgürlüğünü ölçüsüz biçimde sınırlandırdığı belirtilmiştir. Dava dilekçesi ektedir.

Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam