1. Ana Sayfa
  2. Ado'dan Size Özel
  3. Hukuki Görüşler
  4. Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yönetmelik Değişikliği Hk.

Sevgili Meslektaşlarımız,

Son dönemde muayenehanelerimizin kuruluşundaki düzenlemelerde değişiklik olup olmadığı ile ilgili sizlerden çok sayıda soru almaktayız. Bunun karşılığı olarak aşağıdaki açıklamayı tekrarlamak gereği doğmuştur.

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik, ‘Kapsam’ başlıklı 2. maddesinde de ifade edildiği gibi ayakta teşhis ve tedavi hizmeti sunulan özel sağlık kuruluşları ile bu kuruluşların işletenleri ile ilgili düzenlemeler içermektedir. Yönetmeliğin 7. maddesinin 2. fıkrasında da muayenehane, ‘bir tabip tarafından mesleğini serbest olarak icra etmek üzere açılan, cerrahi ve girişimsel tıbbi işlemlerin yapılmadığı işyeri’ olarak tanımlanmıştır.

Oysa bilindiği üzere, diş hekimlerinin mesleklerini serbest olarak icra etmek üzere münferiden ve müştereken açtıkları ağız ve diş sağlığı hizmeti verilen muayenehane ve özel sağlık kuruluşları 14.10.1999 tarih ve 23846 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ağız Ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’te yer alan düzenlemelere tabidir. Nitekim söz konusu Yönetmelikte muayenehane, ‘diş hekiminin mesleğini serbest olarak icra etmek üzere münferiden açtığı sağlık kuruluşu’ olarak tanımlanmış olup, yapılan düzenleme değişikliklerinin bu anlamda diş hekimleri tarafından açılmış olan muayenehaneleri kapsamadığı ortadadır.

Gelişmeler tarafımızca takip edilerek herhangi bir değişiklik sizlere ivedilikle duyurulacaktır.

Sağlıkla kalın.
ADO Yönetim Kurulu Adına
Genel Sekreter
A R İlker Cebeci

Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam