1. Ana Sayfa
  2. Ado'dan Size Özel
  3. Basin Açiklamalari
  4. Üzgünüz, Öfkeliyiz, G(Ö)Revdeyiz!
2022-07-07
ÜZGÜNÜZ, ÖFKELİYİZ, G(ö)REVDEYİZ!

6 Temmuz 2022 tarihinde Konya Şehir Hastanesi’nde, görev başında hasta yakını tarafından silahla vurularak katledilen Dr. Ekrem Karakaya için Türkiye genelinde hekimler ve sağlık çalışanları tek yürek oldu.

7 Temmuz 2022 Perşembe günü Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi bahçesinde Ankara Tabip Odası, Ankara Dişhekimleri Odası, Ankara Eczacı Odası, Ankara Aile Hekimliği Derneği, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri  Derneği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Ankara Şubesi, Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası, Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası yöneticileri, üyeleri, hekimler, asistan hekimler, sağlık çalışanları ve tıp öğrencileri bir araya geldi.

Ankara Dişhekimleri Odası adına konuşan Genel Sekreter Gamze Burcu Gül “Sağlıkta Dönüşüm Projesiyle Sağlık sisteminde piyasalaşmanın önünü açan, hastayı müşteri gibi görüp, 'müşteri memnuniyeti' için, daha doğrusu seçmen memnuniyeti için, kışkırtılmış istekleriyle hekimlere ve sağlık çalışanlarına saldıranlara, yine oy kaygısıyla yeterli ceza getirecek etkin bir şiddet yasası çıkarmayanlar, sağlık sistemini siyaset aracı yapanlar bu olup bitenden sorumlu. 

Kışkırtılmış sağlık talebi, 5 dakikalık muayene süreleri, performans baskısı, yöneticilerin sağlık çalışanlarını itibarsızlaştıran söylemleri, cezasızlık politikaları, göstermelik yasalar ve bitmeyen SAĞLIKTA ŞİDDET!

Öyle bir algı oluşturulmuştur ki, tüm sağlık personeli "köle" statüsünde hem hizmet edecek, hem dayak yiyecek, azarlanacak, bağırılacak, hatta öldürülebilecek bir tüketim aracı olarak görülmeye başlanmıştır.

Sağlık sistemindeki aksaklıkların sorumlusu biz değiliz ama sistemdeki sorunlardan kaynaklanan öfkeyi karşılamak durumunda kalan biziz.

Şiddet ortamında sağlık hizmeti olmaz!

Can güvenliğimizden endişe ederek nitelikli sağlık hizmeti veremeyiz.

Hastane girişine X-Ray cihazı koymakla çözülemez bu mesele. Salt cezaya indirgenerek de çözülemez.

Önce hekimlere hak ettiği itibar ve değer verilmeli,

sağlıkta şiddetin sebepleri ortadan kaldırılmalı, sistemin aksaklıkları düzeltilmeli, uyarılarımız dikkate alınmalı ve bunlarla birlikte etkin, caydırıcı bir sağlıkta şiddet yasası çıkarılmalı.

Mevcut sağlık bakanının döneminde hamile sağlık çalışanı tekmelendi, hemşireler, doktorlar dövüldü, öldürüldü.

Yetkililer hala olup biteni izlemekle yetinirken

geldiğimiz noktada, üretimden gelen gücümüzü kullanmaktan başka seçeneğimiz kalmadı.

Ancak bilinmeli ki; biz dün olduğu gibi bugün de, yarın da bu ülkede hem halkın sağlık hakkı için çalışmaya, hem emeğimiz için mücadeleye devam edeceğiz, daha iyi bir sağlık sistemini birlikte kuracağız." dedi.

Odamız Genel Sekreteri Gamze Burcu GÜL'ün basın açıklaması sırasında yaptığı konuşma videosuna ulaşmak için tıklayınız.

Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam