1. Ana Sayfa
  2. Ado'dan Size Özel
  3. Basin Açiklamalari
  4. Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası Basın Açıklaması
2020-11-16
Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası Basın Açıklaması

Tüm meslektaşlarımızın ve halkımızın "Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası" kutlu olsun.

Türkiye'de Bilimsel Dişhekimliğinin 112. Yılı

Ülkemizde 22 Kasım gününü içine alan hafta;  Türk Dişhekimleri Birliği ve Odalarımız tarafından toplum ağız ve diş sağlığı farkındalığını arttırmak, doğru ağız ve diş sağlığı alışkanlıklarını kazandırmak, genel sağlığın ayrılmaz bir parçası olan ağız ve diş sağlığı konusunda izlenen politikaları değerlendirmek ve mesleki sorunlara dikkat çekmek amacıyla “Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası” olarak kutlanmaktadır.

Bu yıl COVID-19 pandemisi, depremler, yitirdiklerimizin derin acısı ve katlanarak büyüyen mesleki sıkıntılarla buruk bir kutlama yapıyoruz.

Yıllardır süregelen kronikleşmiş sorunlarımızın yanında pandemi döneminin getirdiği sorunları da bir kez daha hatırlatmak durumundayız.

İçinde bulunduğumuz COVID-19 salgınının doğru ve şeffaf yönetilmemesiyle sıkışan sağlık sistemi sonucu bugün, 11 binden fazla yurttaşımızı, yüzlerce sağlık çalışanını kaybettik, binlerce sağlık çalışanı virüsle enfekte oldu ve mevcut sağlık krizi her gün derinleşiyor.

Kamuda çalışan dişhekimlerinin büyük kısmının,  meslek tanımları dışında filyasyon uygulamasında görevlendirilmeleri, yaşadıkları sorunlar, ADSM ve ADSH’lerde hizmet vermeye devam eden hekimlerin zorlu çalışma koşulları ve buna bağlı olarak yurttaşların sağlık hizmetine erişememesi, serbest çalışan dişhekimlerinin artan ekonomik sıkıntıları ve koruyucu ekipman temininde ortaya çıkan güçlükler meslektaşlarımızı hızla tükenmişliğe sürüklemektedir.

Virüs karşısında en yüksek risk altında çalışan meslek grubunda olmamıza rağmen, COVID-19, hala meslek hastalığı olarak kabul edilmemekte, COVID yıpranması verilmemektedir.
COVID-19 tüm sağlık çalışanları için meslek hastalığı kabul edilmelidir.

Döner sermaye uygulaması ve performans sisteminin yanlışlığı salgın döneminde bir kez daha açıkça görülmüşken, kamuda çalışan meslektaşlarımız için talebimiz ek ödeme değil, insan onuruna yaraşır, emekliliğe yansıyan, güvenceli, eşit ve adil maaş artışıdır.

Her şeye rağmen dünyada ve ülkemizde dişhekimliği mesleği, misyonu ve vizyonu itibarıyla gençler arasında öncelikle tercih edilmektedir. Ancak eğitim ve insan gücü planlaması yapılmadan, siyasi rant için art arda açılan alt yapıdan yoksun, akademik kadroları yetersiz fakülteler, kontrolsüz arttırılan kontenjanlar ve usulsüz yatay geçişler nedeniyle hem eğitim standardı düşmekte, hem de işsiz dişhekimlerinin sayısı artmaktadır.

Tüm bu sorunların çözümüne katkı sunmak için, yetkileri Anayasa’nın 135. Maddesi ile belirlenmiş olan kamu kurumu niteliğinde kurulmuş meslek birliklerinin ve odalarının süreçlere dahil edilmesi ve kamusal yetkilerinin korunması zorunluluktur. Meslek örgütleri özellikle pandemi döneminde alınacak önlemler, görevlendirmeler ve planlamalar ile ilgili görüş bildirmeli, karar mekanizmalarında söz sahibi olmalıdır.
Bizler, deneyim ve birikimimizle mevcut sorunlara çözüm üretecek ulusal sağlık politikaları oluşturulması için katkı sunmaya hazırız.

Yüksek enfeksiyon riski, sosyal ve ekonomik sorunlar, değişen çalışma koşulları, mobbing ve bitmeyen şiddetle mücadele ederken topluma karşı sorumluluğumuz ve mesleki yükümlülüğümüz gereği, toplumun ağız ve diş sağlığı konusunda bilinçlendirilmesi, ağız diş sağlığı düzeyinin yükseltilmesi konusunda üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz.

Çalısma koşullarımızın ve özlük haklarımızın iyileştirildiği sağlıklı günlere bir an önce kavuşmak umuduyla Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası'nı ve tüm meslektaşlarımızın 22 Kasım Dişhekimliği Günü'nü kutlarız.

Ankara Dişhekimleri Odası

Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam