1. Ana Sayfa
  2. Ado'dan Size Özel
  3. Basin Açiklamalari
  4. "mesleğimiz Tehlikede" Konulu Basin Açiklamasi
2014-10-16
"MESLEĞİMİZ TEHLİKEDE" KONULU BASIN AÇIKLAMASI

Sevgili Meslektaşımız;

Sağlık Bakanlığı’nın üzerinde köklü değişiklikler yapmayı planladığı Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmelik hakkında 16 Ekim 2014 tarihinde Odamızda “Mesleğimiz Tehlikede” temalı bir basın açıklaması düzenlenmiştir. Basın mensuplarının ve üyelerimizin katılımıyla gerçekleşen basın açıklaması Oda Başkanımız Sayın A.R. İlker Cebeci tarafından sunulmuştur. Dişhekimliği çalışmalarının her alanda zora sokulmaya çalışıldığının vurgulandığı basın açıklaması metni ve basın açıklaması video bağlantısı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Sağlıkla kalın,

Neslihan SEVİM
Ankara Dişhekimleri Odası
Genel Sekreteri

Sayın Basın Mensupları,

Sağlık Bakanlığı’nın, dişhekimlerinin haklarını koruma yetkisini Anayasa ve Kanun’dan alan Türk Dişhekimleri Birliği ile herhangi bir paylaşıma gerek duymadan serbest çalışan dişhekimlerinin çalışma koşullarını belirleyen “Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmelik” te köklü değişiklikler yapmaya çalıştığı duyumları bir süredir bizi rahatsız etmektedir.

Türk Dişhekimleri Birliği ve odaları olarak Bakanlık düzeyinde yapılan girişimlerimizle yönetmelikte yapılması planlanan, mesleğimizin ve toplum ağız diş sağlığının geleceğini ilgilendiren böylesine önemli bir düzenleme için ortak çalışma talebi iletilmiştir.

Sayın Sağlık Bakanından ayrıca görüşme talebinde bulunulmuş, ancak günümüze kadar olumlu bir cevap alınamamıştır.

Sağlık Müdürlüklerinin ve kamuoyunun duyarlılığını sağlamak üzere Odalarımız tarafından 24 Eylül 2014 tarihinde İl Sağlık Müdürlükleri önlerinde eş zamanlı basın açıklamaları yapılmıştır.

Tüm bu girişimlere rağmen Bakanlığın ortak çalışma önerimize yanıt vermeyerek yönetmelik ile ilgili bir çalışmanın olup olmadığı eğer varsa niçin meslek örgütünün işin içinde olmadığı ile ilgili görüşleri açığa kavuşturulamamıştır.

Kaldı ki, “Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik” 1999 yılında, Sağlık Bakanlığı ile Türk Dişhekimleri Birliği tarafından birlikte hazırlanmış olup, zaman zaman kısmi değişiklikler yapılmış olmakla birlikte ana kurallar bugüne kadar korunmuştur. Aslında bir başka söylemle yönetmeliğin asıl sahiplerinden biri yeni düzenlemelerde hiç dikkate alınmamaktadır.

Söz konusu Yönetmeliğin yeniden düzenlenmesi ihtiyacı olan bazı hükümleri vardır. Ancak bütünüyle yeni bir düzenleme yapılmasını gerekli kılan ihtiyacın ne olduğunun meslek örgütüyle ve dişhekimi kamuoyu ile paylaşılması gerekir. Ardından, bakanlık tarafından ortaya konan ihtiyacın ve çözüm önerilerinin Sağlık Bakanlığı ve Türk Dişhekimleri Birliği arasında tartışılmasıyla değerlendirilmesi gerekir.

Tabii bu “ihtiyaç”, meslek örgütü ile kurallara uymama konusunda çekişen, istediği kurallarla oynamak isteyen, bazı milletvekillerinin de desteklediği sermaye gruplarının arzuları olmamalıdır. Ya da bu “ihtiyaç”, çeşitli kurumlarla yasadışı sağlık hizmeti vermek için anlaşmalar yapan sermaye gruplarının oluşturduğu merkezlere “A sınıfı” diyerek onları taçlandırma ve gelecekte onlar aracılığı ile ağız diş sağlığı tedavi hizmetlerini de özelleştirmek ve muayenehaneleri, poliklinikleri elimine etmek de olmamalıdır.

Sağlık Bakanlığı uygulamaları uzun süredir ne yazık ki sağlığı ve sağlık çalışanını değil sermayeyi korumak üzerine kurgulandı. Bu olası taslak düzenlemenin elimize ulaşan verileri de yine benzer olacağını çağrıştırmaktadır.

Sağlığın sermayeye teslim edildiğini düşündüren gerçekler, Sayıştay’ın Kamu Hastaneler Kurumu hakkındaki yeni raporunda da çok açık. Aşağıdaki örnekler kaynaklarımızın sağlık alanında nasıl hoyratça bir yerlere aktarıldığını gösteriyor.

  • Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşlarının içinde ve çevresindeki kantin gibi ticari alanların kiralarının tam tahsil edilmediği, kiracıların alanlarının dışına çıkarak kamu alanlarını işgal ettikleri, elektrik, su ve diğer doğan borçlarını ödemedikleri,
  • Trafik kazalarından kaynaklı sağlık hizmeti bedellerinin sigorta şirketlerinden tahsil edilmesi gerekirken mevzuat değişiklikleri nedeniyle kamu kaynaklarına 76.281.643,61 TL zarar verildiği,
  • 2013 yılı bütçe gider kalemleri arasında 303.048.908,91 TL Ek Ödemenin Kamu Hastane Birliği ile sözleşme yapmış yöneticilerin ek ödemeleri olduğu,
  • Hizmet Üretim Giderleri adı altında, Laboratuvar Hizmet Alımı, Yemek Hizmet Alımı, Tıbbi Atık Hizmet Alımı, Görüntüleme Hizmet Alımı gibi 4.828.804.986,19 TL’lik giderin oluştuğu,

Sayıştay tarafından tespit edilmiş ve rapor haline getirilmiştir.

Sevgili Arkadaşlar,

Türk Dişhekimleri Birliği ve Ankara Dişhekimleri Odası olarak arzumuz, dişhekimliği uygulama alanlarının tümünde yani hem serbest çalışan dişhekimlerinin alanında, hem de kamuda, dişhekimlerinin çalışma koşulları ve hastaların sağlığını ilgilendiren tüm düzenlemelerde, dünyanın kendine medeni diyen tüm ülkelerinde olduğu gibi, Sağlık Bakanlığı’nın meslek örgütlerinin bu konuların ayrılmaz bir ortağı, bileşeni olduğunu kabul etmesi ve buna uygun hareket etmesidir.

Bugün buradaki basın açıklamasının konusu, Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmelik olmakla beraber bu zihniyetin her alanda dişhekimliği çalışmalarını zora soktuğu ortadadır. Son dönemde kamu alanındaki çalışmalarda da bizim bütün ısrarlı engelleme çalışmalarımıza rağmen bir kanunla geçirilen dişhekimliğinde uzmanlık yasasının getirdiği sorunlar yaşanmaktadır. Dişhekimliğinde uzmanlık yasasının üzerine dişhekimleri ile uzman dişhekimlerini ayrıştıran performans uygulamaları yine ağır bir yara olarak kamudaki iş huzurunu da kaçırmıştır. Bunlar da ilerleyen dönemlerde çalışmaları tamamlandıkça basına ve kamuoyuna duyurulacaktır. Kamuoyunu bu konularda bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Saygılarımızla,

ANKARA DİŞHEKİMLERİ ODASI

Basın açıklamasından izlenimler..

Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam