1. Ana Sayfa
  2. Ado'dan Size Özel
  3. Basin Açiklamalari
  4. Kadin Cinayetlerini Durduralim! Sağlikta Şiddeti Durduralim!
2022-01-21
KADIN CİNAYETLERİNİ DURDURALIM! SAĞLIKTA ŞİDDETİ DURDURALIM!

Basın Açıklaması

21 Ocak 2022

KADIN CİNAYETLERİNİ DURDURALIM!

SAĞLIKTA ŞİDDETİ DURUDURALIM!

Dün İstanbul Kartal da bir Aile Sağlığı Merkezi’nde hemşire Ömür Erez bir erkek tarafından yakın mesafeden başından vurularak katledildi. Ömür hemşireyi katleden erkek onun işyerine elinde silahla girerek mesai arkadaşlarının gözleri önünde katletti.

Hatırlayın 2015 yılında Samsun’da Dr. Aynur Dağdemir beraber çalıştığı sağlık emekçisi kadın arkadaşını eski kocasının şiddetinden korumak isterken tarafından katledildi.

İşyerlerimizde sağlık emekçilerine, özellikle kadın sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine yönelen şiddet kesinlikle kadına yönelen şiddetten bağımsız düşünülemez.

Evde sokakta işyerlerimizde neredeyse her gün bir kız kardeşimizin yaşam hakkı erkekler tarafından elinden alınarak katlediliyor.

İki senedir sistemin ve iktidarın liyakatsız beceriksiz yönetimine rağmen insan üstü gayretle Pandemiyle mücadele eden sağlık ve sosyal hizmet emekçileri giderek artan sağlık şiddetine de maruz kalmaktadır.

Nasıl bir sağlık hizmet düzenidir ki, hastaneler artık sağlıkla değil şiddetle anılmaktadır. Mevcut sağlık sisteminde herkes mutsuz, en çok da sağlık emekçisi mutsuzdur. Sağlıktan mutlu olan tek kesim sağlıkta dönüşüm sayesinde oylarımız artmıştır diyenlerdir.

Hasta yakınlarının tekmeli saldırısına uğrayan gebe hemşire, kafasında mermer blok kırılan hekim, boğazı kesilmeye çalışılan sağlık emekçisi, her gün her dakika elinde bıçakla, tabancayla sağlık emekçilerini canlarıyla tehdit eden yeni bir hasta yakını. Olan biteni akılla, vicdanla, insanlıkla izah edebilmenin olanağı kalmamıştır.

Göstermelik ‘Sağlıkta Şiddet Yasası‘ bugün daha da artan sağlık şiddetini önlemekten ötedir.

Sağlıktaki şiddeti; sadece hasta yakınları ve hastaların bizlere uyguladığı fiili şiddet olarak tek başına ele almıyoruz. İdari baskılar, mobbing , angarya çalıştırma, liyakatsız yöneticilerin uygulamaları gibi farklı şekillerde şiddet yöntemleri de uygulanmaktadır.

Ülkemizdeki şiddet iklimi ve faillere yönelik cezasızlık hem kadın ve LGBTİ e hem de sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine yönelen şiddeti daha da arttırmaktadır.

 “Sağlıkta Dönüşüm Programı” sağlık çalışanlarının canına kastetmektedir. Bu program sonucu oluşturulan kışkırtılmış sağlık talebi, muayene sürelerinin 5 dakikaya kadar indirilmesiyle göğüslenmeye çalışılmakta, yıllık acil servis başvuru sayısı toplam nüfusundan fazla olan dünyadaki tek ülke olmamızla sonuçlanmaktadır. Artan angarya ve iş yoğunluğu altında ezilen sağlık çalışanları her gün dozu artan şiddet olguları ile karşı karşıya kalmaktadır.

Artık yeter, sağlık emekçileri yaptıkları işe yabancılaşmış durumdadır. Hayatlarıyla meslekleri arasına sıkıştırılan, emeklerinin karşılığı ödenmeyen sağlık emekçileri bu cendereden kurtuluş olmadığını düşünmekte, mesleklerini yurtdışında yapmanın imkânlarını araştırmaktadır

Gerekli önlemlerin alınması için daha ne beklenmektedir? Şiddete daha ne kadar seyirci kalınacaktır? Hekim, hemşire, ebe, teknisyen, idari memur, sağlık işçisi, bu ülkenin tüm sağlık emekçileri olarak bizler şiddete, şiddeti özendiren tüm politikalara karşıyız. Özcesi bu sistemin kendisi şiddeti doğurmaktadır. Sağlık emekçilerinin haklarını ve halkın sağlık hakkını koruyup geliştirecek başka bir sağlık sistemi mümkündür. Bu sistemi inşa edinceye kadar mücadeleye devam edeceğiz. Sağlıkta şiddetle mücadeleden geri adım atmayacağız. Şiddetle yüz yüze kalan tüm sağlık emekçilerine sahip çıkmaktan vazgeçmeyeceğiz.

Ömür hemşire nezdinde kaybettiğimiz bütün sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini saygı ve sevgiyle anıyoruz!

 

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA TABİP ODASI

DEVRİMCİ SAĞLIK İŞÇİLERİ SENDİKASI

ANKARA DİŞ HEKİMLERİ ODASI

Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam