1. Ana Sayfa
  2. Ado'dan Size Özel
  3. Basin Açiklamalari
  4. İfade Özgürlüğü Demokrasidir Konulu Basin Açiklamasi
2014-03-21
İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ DEMOKRASİDİR KONULU BASIN AÇIKLAMASI

Sevgili Meslektaşlarımız,

Türk Dişhekimleri Birliği'nin yapmış olduğu "İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ DEMOKRASİDİR" konulu basın açıklaması metni aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Saygılarımızla,

Ankara Dişhekimleri Odası

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ DEMOKRASİDİR

Dünyanın kullandığı bir iletişim kanalı "Twitter" Türkiye’de kapatıldı. Başbakanın “hepsinin kökünü kazıyacağız” şeklindeki açıklamasının hemen ardından oldu bu kapatma. Gerekçe de sağlam: Mahkeme kararları…

Böylece otoriter yönetimden totaliter yönetime geçişte bir basamağı daha atlamış olduk. Dünyada bu tür yasakları uygulayan 8-10 ülke arasında yerimizi aldık.

Demokratik ülkelerde, düşünce ve kanaatler özgürce açıklanıp paylaşılır. Ortaya konulan ifadelerde hakaret veya iftira gibi suçlar varsa yahut kişilik haklarına saldırılmışsa bunların yaptırımı ilgililere uygulanır. Yönetimler rahatsız oluyor diye düşünce açıklanan mecraların kapatılması düşünülmez. Kaldı ki; günümüz iletişim teknikleri bu yasakları da anlamsızlaştıracak olanaklara sahiptir. Bu kanalların kapatılması, erişimi engelleyemez ancak iktidarın yönelimini göstermesi bakımından korkutucudur.

Kapatmada Mahkeme kararının varlığı da ne yazık ki; fazla bir önem taşımamaktadır. Bu kararlar, basılmamış kitapların okunmasının yasaklandığı yargı kararları ile aynı sepettedir. Çıkarılan yasaların geniş yorumlanarak bütün iletişim kanallarının kapatılmasına karar verilebilmesi kötü bir yasama örneği iken, bu yasaların yorumlanmasında özgürlüğün esas alınmaması da kötü yargılama örneğidir.

Altına imza attığımız uluslararası sözleşmeler ve kendi Anayasamızdaki ifade özgürlüğünün güvencesi kuralların yok sayılması hukuk devletinden vazgeçmek demektir. Böyle bir yönelimin sonu ise karanlık ve ürkütücüdür.

İktidarın ileri demokrasi adı altında uyguladığı antidemokratik uygulamaları ve ifade özgürlüğüne getirilen sansür uygulamalarını kaygıyla izliyoruz.

Anti demokratik hukuk dışı uygulamalara bir an önce son verilmelidir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ
MERKEZ YÖNETİM KURULU

Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam