1. Ana Sayfa
  2. Ado'dan Size Özel
  3. Basin Açiklamalari
  4. Ankara Sağlik Meslek Ve Emek Örgütleri Olarak Pandemide Kaybettiğimiz Meslektaşlarimizi Andik.
2022-04-01
ANKARA SAĞLIK MESLEK VE EMEK ÖRGÜTLERİ OLARAK PANDEMİDE KAYBETTİĞİMİZ MESLEKTAŞLARIMIZI ANDIK.

Pandemide Hayatını Kaybeden Hekim ve Sağlık Çalışanlarını Saygıyla Anıyoruz

 Ülkemizde COVID-19 nedeniyle bugüne kadar 520 sağlık çalışanı hayatını kaybetti.1 Nisan 2020’de COVID-19 nedeniyle görevi başındayken kaybettiğimiz tüm sağlık çalışanlarının anısına Türk Tabipleri Birliği (TTB)72. Büyük Kongresi’nde, hayatını kaybeden sağlık emekçilerinin 187'sinin hekim olması nedeniyle 1 Nisan tarihi “COVID-19 Nedeniyle Kaybettiğimiz Hekim ve Sağlık Çalışanlarını Anma Günü” olarak belirlenmiştir. 

İlk kez 17 Mart 2020’de, İstanbul’da bir eczacımız yaşamını yitirdi.  Ne yazık ki yöneticiler bugün pandemi bitmiş gibi davranmasına rağmen, sağlık emekçileri, yurttaşlar yaşamını yitirmektedir. Bilimsel gerekliliklerin yerine getirilmemesinden dolayı, pandemi sürecini sadece sağlık kurumlarında çözmeye çalışmanın sonucunda sağlık çalışanları büyük bir riskle yüz yüz kalmıştır. 

Hekim, hemşire, sağlık işçisi gibi sağlık emeğinin parçası olan 39 sağlık branşı dahil, sağlık çalışanlarını koruyamayan bir “salgınla mücadele politikası” toplumu da koruyamaz, nitekim koruyamamıştır. Gerçek verilerden çok uzak olduğunu belirttiğimiz resmî rakamlarla dahi Türkiye’de bu güne dek hastalanan yurttaşlarımızın sayısı 15 milyona, kaybettiğimiz yurttaşlarımız ise 100 bine yaklaşmıştır.

 Bugün Türkiye’nin dört bir yanında yitirdiğimiz sağlık çalışanlarını anıyor, anıları önünde saygıyla eğiliyoruz. Biz onların anılarını yaşatmaya, bu salgınla doğru temelde mücadele etmeye devam edeceğiz, buna söz veriyoruz. Bu salgını bilimsel ilkelerle yönet(e)meyenlere rağmen yaşamlarını yitirme pahasına mücadele eden tüm meslektaşlarımıza, sağlığa emek verenlere verebileceğimiz en güçlü söz; Toplum sağlığını önceleyeceğimiz, bilimin gereklerini yapacağımız, doğruları söylemekten asla vazgeçmeyeceğimizdir.

 Kaybettiğimiz mesai arkadaşlarımızın ailelerine bile hürmetsizlik edip “COVID-19’un Meslek Hastalığı Sayılması” için illiyet bağı isteyenler; pandemi sürecinde istediğimiz 120 gün yıpranma payını bize çok görenler; “giderlerse gitsinler”, diyebilecek kadar minnetsiz olanlar bilsinler ki; Kaybettiklerimizin haklarını sormak; emek verenlerimizin haklarını korumak için gitmiyoruz, kalıyoruz! Sağlık mücadelesi size bırakılamayacak kadar değerlidir, yaşamın özüdür, topluma karşı sorumluluğumuzdur. Topluma sözümüz var, sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine sözümüz var: Gitmeyeceğiz.

 Tükeniyoruz, çığlıklarımıza kulak tıkayanlar bilmelidir ki, bu toplumun parçası olan bizler kimsenin kahramanı olmak istemiyoruz: Yalnızca haklarımızı istiyoruz, haklarımızı korumak istiyoruz, toplumun sağlık hakkını korumak istiyoruz! COVID-19’un illiyet bağı aranmaksızın meslek hastalığı sayılması için gerekli düzenlemelerin yapılmasını istiyoruz. Hakkımız olan yıpranma payının uygulanmasını istiyoruz. Hayatımızı korumamıza yardım edecek çalışma koşulları istiyoruz. 

Küresel salgında kaybettiğimiz tüm sağlık çalışanlarının anıları önünde bir kez daha saygı ile eğiliyoruz. Onlara, topluma sağlıklı bir gelecek için mücadele sözümüz olsun. Anıları, sağlık hakkı mücadelemizde bize ışık olacaktır.

 Unutmayacağız! Unutturmayacağız! Unutulmayacaklar!

   

Ankara Aile Hekimleri Derneği

Ankara Dişhekimleri Odası

Ankara Tabip Odası

Birlik ve Dayanışma Sendikası

Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Ankara Şubesi

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Ankara Şubesi

Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği

Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam