1. Ana Sayfa
  2. Ado'dan Size Özel
  3. Basin Açiklamalari
  4. Ankara Sağlık Meslek Örgütlerinden Ortak Basın Açıklaması
2021-01-22
Ankara Sağlık Meslek Örgütlerinden Ortak Basın Açıklaması

HAYKIRIYORUZ….
ÖZLÜK HAKLARIMIZ İÇİN MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ

Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin uzun yıllar boyunca yaşadığı sorunlar Covid-19 pandemisi süresince katlanarak artmıştır. Pandeminin başından beri sağlık ve sosyal hizmet alanındaki emek meslek örgütleri olarak ortak taleplerimizi sürekli dile getirmekte, pandemi yönetiminin mevcut haliyle sorunlarımızı büyüttüğünü ifade etmekteyiz.

Pandemi süresince güvenli çalışma ortamlarının sağlanamaması, pandemi sürecinin iyi yönetilememesi nedeniyle bu güne kadar 353 sağlık ve sosyal hizmet emekçisi yaşamını kaybetmişken 150 binden fazlası hastalanmıştır. Tüm bunlardan ötürü öfkeliyiz; “Yaşatmak ve yaşamak istiyoruz” diye haykırdık, çığlıklar attık sesimizi duymak istemediler.

Halkın sağlığını korumaya, onları yaşatmaya çalışırken yaşamdan kopan yüzlerce sağlık ve sosyal hizmet emekçisinin tarifsiz acıları hala yüreğimizde... İktidar hiçbir şey yapmasa da hayatını kaybeden sağlık emekçilerinin geride kalan ailelerine ve çocuklarına bir vefa borcu kabul edip sahip çıksın. Bu konudaki görevini yerine getirsin...

Her gün öldük, bizleri görmezden geldiler. İş yerleri önünde, servislerde, Sağlık Bakanlığı önünde haykırdık! Bizleri görmezden geldiler. Sözümüzü, eylemimizi görmezden gelen bu yaklaşımı alkışlarımızla protesto ediyoruz.

Süreç içerisinde sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin talepleri karşılanmadığı gibi özellikle Bakanlık ve bazı medya gruplarından sağlık emekçilerinin ücret düzeyleri, ek ödemeleri konusunda kamuoyunun yanlış bilgilendirildiğini; biz sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini itibarsızlaştıran ve hedef gösteren yaklaşımlar sergilendiğini görmekteyiz.

Bu nedenle sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini hedef haline getirmeye çalışan bir takım medya gruplarını ve bunlara müdahale etmeyen Sağlık Bakanlığının yaklaşımlarını kınıyor, alkışlarımızla protesto ediyoruz.

Uyarıyor ve aşağıda vurguladığımız sorunların ivedilikle çözülmesini istiyoruz.

Covid 19'un iş kazası ve meslek hastalığı olarak sayılmasına dönük yapılacak düzenlemede, illiyet bağı aranmadan, düzenleme tüm iş yerlerini ve tüm sağlık emekçilerini kapsamalı,

Ek göstergeye ilişkin biz sağlık emek ve meslek örgütlerinin talebi karşılanmalı

5 yıla 1 yıl olacak şekilde ve kapsamı genişletilerek yıpranma payı düzenlenmeli

Haklarında memuriyete engel teşkil edecek kesinleşmiş yargı kararı bulunmayan ihraç tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçileri görevlerine iade edilmeli

Farklı istihdam rejimlerine son verilerek kadrolu, güvenceli istihdam sağlanmalı, sağlık ve sosyal hizmet emekçisi sayısı arttırılmalı

Yurttaşların sağlık hakkına erişimini sağlamak için Ağız Diş Sağlığı Hastanelerinde ve Merkezlerde pandemi koşullarına uygun teknik ve fiziki düzenlemeler bir an önce yapılmalı, bu konuyla ilgili program ve çalışma takvimi paylaşılmalıdır.

İş yükümüz azaltılarak, pandemi döneminde çalışma süresi yeniden düzenlenmeli

Hemşirelik meslek yasası uygulanmalı ve diğer sağlık meslek mensupları için kendilerine özgü meslek yasaları çıkarılmalı

İş hukukuna uygun 7/24 ücretsiz kreş hakkımız sağlanmalı

EYT sorunu acilen çözülmeli

Mobbinge karşı etkin mücadele edilmeli

Sağlıkta şiddeti sona erdiren etkin önlemler alınmalı

Analık izni 16 haftadan 24 haftaya çıkartılmalıdır.

Tüm bu haklı taleplerimizin yerine getirilmesini ve bunlar hayata geçirilinceye kadar mücadele edeceğimizi kamuoyuna saygı ile duyuyoruz.

Ankara Dişhekimleri Odası
Ankara Tabip Odası
Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği
Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği
Yurt-Sağlık Sendikası

Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam