DUYURULAR
 • 16/03/2018
  16-18 MART 2018 - III. DİŞ TEKNİSYENLERİ KONGRESİ
  Devamı
 • 02/03/2018
  2 - 4 MART 2018 - ANKARA DİŞHEKİMLERİ ODASI GELENEKSEL IV. ILGAZ SEMPOZYUMU

  2 - 4 Mart 2018 tarihlerinde Ankara Dişhekimleri Odası Geleneksel IV. Ilgaz Sempozyumumuzu Ferko Ilgaz Mountain Resort oteli’nde siz değerli meslektaşlarımızın katılımı ile gerçekleştireceğiz.  

  Program ve kayıt formu aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. 

  Ilgaz da görüşmek dileğiyle….

  Devamı
 • 24/02/2018
  SAKARYA DİŞHEKİMLERİ ODASI 3.KIŞ SEMPOZYUMU

  Sakarya Dişhekimleri Odası tarafından 24-25 Şubat 2018 tarihlerinde Taksim İnternational Abant Palace Oteli'nde 4. Kış Sempozyumu gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

  Devamı
 • 30/01/2018
  BİRDEN FAZLA SAĞLIK KURULUŞUNDA ÇALIŞMA HAKKINDA BİLGİLENDİRME

  Türk Dişhekimleri Birliği’nden Odamıza gönderilen ve “Dişhekimlerinin Birden Çok Yerdeki Mesleki Çalışmalarının Usul ve Esasları Hakkında Yönerge” konulu genelgelerini bilgilendirmek amacıyla sizlerle paylaşmıştık.

  Ancak, yanlış anlaşılmalara neden olmamak amacıyla aşağıdaki bilgilendirmeyi yapma gereği duymaktayız.

  Devamı
 • 29/01/2018
  DİŞHEKİMLERİNİN BİRDEN ÇOK YERDEKİ MESLEKİ ÇALIŞMALARININ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

  Türk Dişhekimleri Birliğinden Odamıza 18 Ocak 2018 ve 22 Ocak 2018 tarihlerinde gönderilen “Dişhekimlerinin Birden Çok Yerdeki Mesleki Çalışmalarının Usul ve Esasları Hakkında Yönerge konulu genelgelerini ekte bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

  Dişhekimlerinin Birden Çok Yerdeki Mesleki Çalışmalarının Usul ve Esasları Hakkında Yönerge

  Devamı
 • 22/01/2018
  27 - 30 EYLÜL 2018 - TDB 24.ULUSLARARASI DİŞHEKİMLİĞİ KONGRESİ
  Devamı
 • 19/01/2018
  BURSA DİŞHEKİMLERİ ODASI 27.ULUDAĞ SEMPOZYUMU

  Bursa Dişhekimleri Odası tarafından 19 - 21 Ocak 2018 tarihleri arasında Ağaoğlu My Mountain Otel'de 27. Uludağ Sempozyumu gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

  Devamı
 • 18/01/2018
  TDB İLE YARGITAY BAŞKANLIĞI ARASINDA İMZALANAN PROTOKOL HAKKINDA

  Türk Dişhekimleri Birliği ve Yargıtay Başkanlığı arasında hak sahiplerine ağız diş sağlığı hizmetleri sunulmasına ilişkin protokol, 16.01.2018 tarihinde imzalanarak, yürürlüğe girmiştir.

   

  Devamı
 • 17/01/2018
  E-DEFTER HAKKINDA BİLGİLENDİRME

  Daha öncede duyurduğumuz 17/12/2017 tarihinde yayınlanan 486 sıra nolu tebliğe göre Serbest meslek kazanç defteri tutan mükellefler 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren Defter-Beyan sistemi kullanmaya başlayacaklardır. Konu ile ilgili olarak Odamız Mali Müşaviri Sayın Suat DURMUŞ tarafından hazırlanan bilgi notu ayrıntılı olarak hazırlanmış ve aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

  Devamı
 • 17/01/2018
  TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ ATIK BEYAN FORMU HK.

  Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin 9/1-l bendinde; "sağlık kuruluşları Atık Beyan Formunu bir önceki yıla ait bilgileri içerecek şekilde her yıl Ocak ayından başlamak üzere en geç Mart ayı sonuna kadar Bakanlıkça hazırlanan çevrimiçi uygulamaları kullanarak doldurmak, onaylamak ve form çıktısının bir nüshasını beş yıl boyunca saklamakla yükümlüdürler." denilmektedir. 

  Devamı
 • 17/01/2018
  SPORTS INTERNATIONAL'IN ÜYELERE ÖZEL İNDİRİMİ HAKKINDA

  Değerli Meslektaşlarımız,

  Odamızı’nda yer aldığı CBLAnkara Kurumlararası Basketbol Ligine katılım sağlayan tüm kurumlara “Sport İnternational”  CBL’ye katılan tüm kurumların çalışan ve ailelerine 1 yıllık üyeliklerde %25, CBL Ankara’ya katılan tüm takımların kadrosuna ve ailelerine 1 yıllık üyeliklerde %30 indirim uygulayacaktır.

  Devamı
 • 15/01/2018
  ODAMIZ BEŞİNCİ BASKETBOL MAÇINI 69 - 54'LÜK SKORLA KAZANDI

  Değerli Meslektaşlarımız;

  14 Ocak 2018 Pazar günü Odamız ile ENERJİSA arasında oynanan maçı Odamız 69–54’ lük skorla kazanarak oynadığı 5 maçın 3’ünde üstünlük sağlamıştır.

  Devamı
 • 13/01/2018
  13 OCAK 2018 - DİŞHEKİMLERİ İÇİN ACİL TIBBİ DURUM YÖNETİMİ KURSU
  Devamı
 • 05/01/2018
  PROTOKOL VE TEFTİŞ DENETİM DEFTERİ ONAY ÜCRETİ HK.

  İlçe Sağlık Müdürlüklerince onaylanan sağlık kuruluşlarında bulundurulması zorunlu olan protokol defterleri ve teftiş denetim defterlerinin onay ücreti 01.01.2018 tarihi itibari ile 11 TL, ara onay ücreti ise 5,5 TL olarak değiştiği bildirilmiştir. 

  Devamı
 • 05/01/2018
  "ÜRÜN TAKİP SİSTEMİ KURULUŞ KAYDI VE ÜRÜN TEKİL TAKİP " KONULU GENELGE HK.

  Türk Dişhekimleri Birliğinden 04.01.2018 tarih 001-1.21 sayılı yazısı ile Odamıza bildirilen “Ürün Takip Sistemi Kuruluş Kaydı ve Ürün Tekil Takip” konulu genelgesine ulaşmak için tıklayınız.

  Devamı
 • 02/01/2018
  GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:299 )

  Türk Dişhekimleri Birliğinin 21.12.2017 tarih 001-1.3263 sayılı yazısı ile odamıza bildirilen genelge ile, 6 Aralık 2017 tarih ve 30262 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 299 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğine göre, vergi dilimi aşımı nedeniyle 2017 Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında personele ödenen net ücretlerin 1.404,06 TL’nin altına düşmesi sonucu,

  Devamı
 • 29/12/2017
  2018 YILI AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MUAYENE VE TEDAVİ ÜCRET TARİFESİ BELİRLENDİ
  Dişhekimlerinin 2018 yılında uygulayacakları Ağız Diş Sağlığı Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesi, Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulunun 06-07 Aralık 2017  tarihli toplantısında, Odalardan gelen görüş ve öneriler doğrultusunda belirlenmiştir.
  Devamı
 • 11/12/2017
  MOR VE TURUNCU REÇETELER HAKKINDA TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU GENELGESİ

  Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu tarafından 2017/4 sayılı "Mor ve Turuncu Reçeteler" hakkında Genelge yayımlanmıştır. Genelgeyi ekte bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

  Devamı
 • 10/11/2017
  PROTOKOL VE TEFTİŞ DENETİM DEFTERİ ONAYI İÇİN BANKA HESAP DEĞİŞİKLİĞİ HK.
  Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre sağlık kuruluşlarında bulundurulması zorunlu olan protokol defterleri ve teftiş denetim defterlerinin onay işlemleri için kullanılan banka hesap bilgilerinin değiştiği bildirilmiştir. 
  Onay işlemleri için Ankara Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünde bulunan T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesi nezdindeki  TR 29 0001 0025 3300 0010 0063 99 İban numaralı hesabına her bir defter için 9 (dokuz) TL'sı yatırılması, yatırılan ücretin dekontu ve son kullanılan defter ile birlikte gidilmesi halinde yeni defterlerin İlçe Sağlık Müdürlüklerince onaylanacağı konusunu bilgilerinize sunarız.
  NOT: EFT ve HAVALE kabul edilmemektedir. Şubeden yatırılması gerekmektedir. 
  Devamı
 • 02/06/2017
  TIBBİ ATIK YÖNETİM PLANI HAKKINDA

  Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 25.01.2017 tarih ve 29959 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

  Devamı
 • 22/03/2016
  TDB AKADEMİ BİLİMSEL PROGRAMI VE TDB AKADEMİ WEB SİTESİ HK.

  Dişhekimlerinin topluma vereceği ağız-diş sağlığı hizmetinin en üst düzeyde olabilmesi için mezuniyet sonrası sürekli eğitimi, bir vazgeçilmez olarak kabul eden Türk Dişhekimleri Birliği tarafından kurulan Türk Dişhekimleri Birliği Akademi ile ülke genelinde verilmekte olan sürekli eğitim programlarının standardizasyonunu sağlamak suretiyle eğitimlerin niteliğini arttırmak, dişhekimlerinin daha düzenli, yapısal ve TDB tarafından akredite edilmiş eğitim modelleriyle bilgilerini güncelleyebilecekleri bir ortam yaratabilmek amaçlanmaktadır.

  Devamı
 • 24/06/2015
  TIBBİ CİHAZLAR İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER HK.

  İşyerinizde olumsuz olay yaşadığınız ürünlere ilişkin bildirimlerinizi, TİTCK (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu) web sayfasındaki "Olumsuz Olay Tutanağı Formu"nu kullanarak TİTCK Tıbbi Cihaz Uyarı birimine gön...

  Devamı
 • 23/12/2013
  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UZMANI VE İŞYERİ HEKİMİ HİZMETİ ALINMASI ZORUNLULUĞU HK.

  Değerli Meslektaşlarımız;

  6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinden (OSGB) İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi hizmeti alınması zorunluluğu bi...

  Devamı
 • 27/03/2013
  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE RİSK DEĞERLENDİRME FORMU HK.

  Değerli Meslektaşlarımız;

  Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanan Tebliğe göre “tehlikeli” sınıfta kabul edilen dişhekimi muayenehanelerinin işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlığı h...

  Devamı
 • 22/10/2012
  ZİRAAT BANKASI PERSONELİNE VERİLECEK SAĞLIK HİZMETİ ANLAŞMASI HK.
  Sevgili Meslektaşlarımız;
  Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarının Anlaşmalı Dişhekimlerinin Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik, çalışanlarını veya sigortalılarını tedavi ettirmek isteyen kurumlar ile bu kurumlara hizmet vermek isteyen ağız ve diş sağlığı hizmeti sunan özel sağlık kurum ve kuruluşları arasında yapılacak sözleşmeleri, sözleşmelerde tarafların sorumlulukları ve verilen hizmetin denetimi ile i...
  Devamı